#85 closed ulepszenie (fixed)

informacje o nadchodzącym warunie

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

na stronie głównej można by dodać widget z informacją nt dobrych prognoz dla miejscówek w najbliższych kilku dniach.

Change History (6)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Chyba lepsza będzie podstrona z tabelą/kalendarzem na najbliższe 7 dni zawierająca ikonki informujące o szansach na warun w najbliższe dni + linki do prognoz

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

comment:3 Changed 13 months ago by Robert Grubba

https://leonardo.pgxc.pl/prognozy/world/alltimes/brand:all,cat:0,club:all,pilot:0_0

Trzeba dorobić opcję filtrowania po rejonach i uniezależnić podstronę od innych wybranych filtrów.

comment:5 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneFrontend

comment:6 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Na podstronie z prognozami długoterminowymi dodałem mozliwośc filtrowania po grupach startowisk zdefiniowanych w "rejonach do latania" - do podejrzenia: https://leonardo.pgxc.pl/prognozy/world/2019/brand:all,cat:0,club:all,pilot:0_0

Na podstronach rejonów do latania umieściłem przycisk z odnośnikiem do prognoz długoterminowych dla startowisk z wybranego rejonu, dla przykładu Sudety: https://leonardo.pgxc.pl/rejon/4

comment:7 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.