Opened 6 months ago

Closed 6 weeks ago

#134 closed błąd (fixed)

brak mozliwosci rejestracji nazwy usera z kropka

Reported by: Kamil Owned by:
Priority: minor Milestone: 5.0.47
Component: Nieprzypisane Version:
Keywords: Cc:

Description

hej, wczoraj mialem problem z rejestracja usera kamil. radzi.
system chyba nie akceptuje kropek bo ciagle raportowal bledne haslo lub usra po logowaniu.
jak zmienilem uaera na bez kropki to dzialalo bez problemu.

Change History (4)

comment:1 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Dziękuję za sygnał o nieprawidłowym działaniu Leonardo, dam tu znać gdy tylko rozwiążę problem.

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.46

comment:3 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.465.0.47

comment:4 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dodałem weryfikację trudności haseł oraz wymagania dot nazwy użytkownika.

Note: See TracTickets for help on using tickets.