Opened 2 weeks ago

Last modified 2 weeks ago

#134 new błąd

brak mozliwosci rejestracji nazwy usera z kropka

Reported by: Kamil Owned by:
Priority: minor Milestone: 5.0.46
Component: Nieprzypisane Version:
Keywords: Cc:

Description

hej, wczoraj mialem problem z rejestracja usera kamil. radzi.
system chyba nie akceptuje kropek bo ciagle raportowal bledne haslo lub usra po logowaniu.
jak zmienilem uaera na bez kropki to dzialalo bez problemu.

Change History (2)

comment:1 Changed 2 weeks ago by Robert Grubba

Dziękuję za sygnał o nieprawidłowym działaniu Leonardo, dam tu znać gdy tylko rozwiążę problem.

comment:2 Changed 2 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.46
Note: See TracTickets for help on using tickets.