Opened 7 months ago

Last modified 7 months ago

#133 new błąd

problem z logowaniem

Reported by: Anonymous Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Nieprzypisane Version:
Keywords: Cc:

Description

Nie mogę się zalogować mailem, użytkownikiem (CIVILID nie mam).
Łatwiej jest założyć nowe konto (ten sam email) niż się zalogować :)
Pozdrawiam, R

Change History (1)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Proszę napisz z jakiej korzystasz przeglądarki - recaptcha przy logowaniu nie powinna stanowić dużego utrudnienia z urządzeń mobilnych. Widzę, że użytkownicy nie mają z tego tutułu większych problemów z logowaniem.

Last edited 7 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.