Opened 8 months ago

Closed 3 months ago

#129 closed zadanie (fixed)

Brak statystyk za 2019

Reported by: brok0001@… Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.46
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Cześć.
Chciałem sobie przejrzeć statystyki (Mariusz Strzelczyk) własnych lotów za 2019, ale takie nie są dostępne. Czy jest szansa to naprawić ?

z góry dziękuję
pozdrawiam

Change History (3)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Od sezonu 2019 (włącznie) w głównej tabeli rankingowej uwzględniane są loty wgrane do 14 dni od realizacji lotu. Ma to na celu m.in. zamrożenie tabeli sezonu po jego zakończeniu i brak przetasowań po publikacji podsumowań konkretnych sezonów.

Pomyślę nad tym, aby dodać jakiś przełącznik(filtr) pozwalający "poglądowo" wyświetlić tabelę z uwzględnieniem lotów, które zostały wgrane po czasie - aby nowi użytkownicy mogli zobaczyć jak wypadają w porównaniu do użytkowników wgrywających loty w poprzednich latach.

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneFrontend
Milestone: 5.0.46
Owner: set to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:3 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Problem dotyczył nie tabeli a strony statystyk. Naprawione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.