#118 closed ulepszenie (fixed)

Mechanizm informujący o warunie

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.44
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Warto dodać mechanizm, który będzie określał szanse na lotne weekendowe dni dla startowisk, a następnie wysyłał posta z informacją na grupę informowania o warunie na paralotnie.

Change History (3)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Mechanizm można by przygotować tak, aby opisy były uzupełniane o foty/filmy z lotów użytkowników w danych miejscach. W przypadku braku szans na waruna jakieś śmieszne komentarze :)

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

W chwili obecnej przygotowałem mechanizm wrzucający posta z informacjami dotyczącymi przyjaznych prognoz dla: całego weekendu, soboty, niedzieli.

Trzeba będzie całość jakoś upiększyć np. wesołymi komentarzami gdy zupełnie nie ma szans na warun, uzupełnieniem opisu o fotę bądź filmik z miejscówki.

comment:3 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

W przypadku dwudniowego waruna w prognozach mechanizm będzie dodawał linki do najlepszych startowisk. W przypadku braku waruna rzucał śmiesznymi pomysłami na zajęcie powstałej luki czasowej.

Note: See TracTickets for help on using tickets.