Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1 Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych Robert Grubba ulepszenie major 5.0.32 Frontend
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.32 Frontend
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.34 Backend
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.32 Frontend
#15 Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska zadanie minor 5.0.33 Treści
#16 Weryfikacja struktury URL'i Robert Grubba zadanie major 5.0.33 Backend
#17 Przygotowanie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłów Robert Grubba ulepszenie major 5.0.31 Datacenter
#18 Zintegrowanie systemu raportowania z obecnym layoutem Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.31 Frontend
#21 Przygotowanie offlineowego środowiska dev Robert Grubba zadanie critical 5.0.31 Backend
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji Robert Grubba zadanie minor 5.0.32 Raport pogodowy
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii Robert Grubba zadanie minor 5.0.33 Raport pogodowy
#24 Problem z wgrywaniem tracków zapisanych programem xctrack somebody błąd critical 5.0.31 Backend
#26 puste pdf'y w pogodowym raporcie klifowym Robert Grubba błąd critical 5.0.31 Raport pogodowy
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.34 Frontend
#29 Dodanie miejscówek z północnej Chorwacji Robert Grubba zadanie major 5.0.32 Raport pogodowy
#31 problem z miniaturkami somebody błąd major 5.0.33 Frontend
#32 Uruchomić sezonowy ranking klifowy Robert Grubba błąd major 5.0.33 Backend
#34 Ulepszenie stron startowisk Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.35 Backend
#36 Poprawienie widoku wyników search_pilots Robert Grubba błąd major 5.0.34 Frontend
#37 zły link z informacją o komentarzu somebody błąd major 5.0.34 Backend
#38 dodanie widgeta fb somebody ulepszenie minor 5.0.34 Frontend
#39 Startowisko Jastrzębia Góra Robert Grubba zadanie minor 5.0.34 Treści
#42 Przygotowanie opisu startowiska - Chłapowo zadanie major 5.0.35 Treści
#45 Opis startowiska Kastelir ulepszenie major 5.0.35 Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.