Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#78 opłacenie serwera Robert Grubba błąd blocker Datacenter
#80 Dodanie rejonu do latania - Teneryfa zadanie major Treści
#79 usprawnienie strony z opisami startowiska somebody ulepszenie minor Frontend

Resolution: wontfix (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników somebody ulepszenie minor Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.