Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1 Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych Robert Grubba ulepszenie major Frontend
#29 Dodanie miejscówek z północnej Chorwacji Robert Grubba zadanie major Raport pogodowy
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami Robert Grubba ulepszenie minor Frontend
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media Robert Grubba ulepszenie minor Frontend
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji Robert Grubba zadanie minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.