Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników somebody ulepszenie minor Frontend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe somebody błąd minor Backend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo somebody ulepszenie minor Frontend
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.