Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody minor Frontend
#13 Formularz IPPI new somebody minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody minor Backend
#41 Zmiany na stronie głównej new somebody trivial Frontend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody minor Frontend
#49 Pliki GPX vs Leonardo new somebody trivial Backend
#51 Edycja startowisk new somebody trivial Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody minor Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.