Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody trivial 5.0.40 Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody minor 5.0.40 Backend
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.