Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd 5.0.36 Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie Backend
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd 5.0.36 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody ulepszenie Frontend
#35 Opis Annecy new zadanie Treści
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. new błąd Nieprzypisane
Note: See TracQuery for help on using queries.