Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd 5.0.35 Backend
#7 Sprite generator new somebody ulepszenie Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie Backend
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie Frontend
#28 Mapka z miejscami w których się latało new somebody ulepszenie Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie Backend
#34 Ulepszenie stron startowisk new somebody ulepszenie Backend
#35 Opis Annecy new zadanie Treści
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd 5.0.35 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie Frontend
#44 metadane na stronie assigned Robert Grubba ulepszenie 5.0.35 Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.