Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie 5.0.41 Backend
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd 5.0.40 Backend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie 5.0.40 Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted Robert Grubba ulepszenie 5.0.41 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie Frontend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody ulepszenie Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie Frontend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new somebody ulepszenie 5.0.40 Frontend
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie 5.0.39 Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd Raport pogodowy
#35 Opis Annecy new zadanie Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.