Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd 5.0.36 minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd 5.0.36 minor
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody ulepszenie minor
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. new błąd minor
Note: See TracQuery for help on using queries.