Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd minor 5.0.36 Backend
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new błąd trivial Frontend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new błąd minor 5.0.36 Backend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new ulepszenie minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new ulepszenie minor Frontend
#13 Formularz IPPI new ulepszenie minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new ulepszenie minor Backend
#41 Zmiany na stronie głównej new ulepszenie trivial Frontend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new ulepszenie minor Frontend
#49 Pliki GPX vs Leonardo new ulepszenie trivial Backend
#51 Edycja startowisk new ulepszenie trivial Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych new ulepszenie minor Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new zadanie minor Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.