Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#71 odnowienie certyfikatu SSL assigned zadanie major 5.0.38 Datacenter
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted ulepszenie minor 5.0.39 Frontend
#73 róża wiatrów new ulepszenie minor 5.0.39 Raport pogodowy
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted zadanie trivial Treści
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new błąd minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.