Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba zadanie trivial
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial 5.0.40
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#80 Dodanie rejonu do latania - Teneryfa new zadanie major 5.0.40
Note: See TracQuery for help on using queries.