Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#68 Dodać producentów lotniowych new somebody ulepszenie minor 5.0.38
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody ulepszenie minor 5.0.38
#51 Edycja startowisk new somebody ulepszenie trivial
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor 5.0.39
#63 Widgety Leonardo new somebody ulepszenie major
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.39
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody ulepszenie minor
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new somebody ulepszenie minor 5.0.40
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.