Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Robert Grubba ulepszenie minor Frontend

Status: new (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#13 Formularz IPPI somebody ulepszenie minor Backend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo somebody ulepszenie minor Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.