Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#71 odnowienie certyfikatu SSL Robert Grubba zadanie major Datacenter
#57 Dodać producentów szybowcowych somebody ulepszenie minor Frontend
#68 Dodać producentów lotniowych somebody ulepszenie minor Frontend
#76 zmiana jednostek w raportach pogodowych Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.