Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#71 odnowienie certyfikatu SSL Robert Grubba zadanie major Datacenter

Status: closed (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#76 zmiana jednostek w raportach pogodowych Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy

Status: new (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe somebody błąd minor Backend
#57 Dodać producentów szybowcowych somebody ulepszenie minor Frontend
#68 Dodać producentów lotniowych somebody ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.