Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#16 Weryfikacja struktury URL'i Robert Grubba zadanie major Backend
#31 problem z miniaturkami somebody błąd major Frontend
#32 Uruchomić sezonowy ranking klifowy Robert Grubba błąd major Backend
#15 Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska zadanie minor Treści
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii Robert Grubba zadanie minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.