Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#36 Poprawienie widoku wyników search_pilots Robert Grubba błąd major

Status: closed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Robert Grubba ulepszenie minor fixed
#38 dodanie widgeta fb somebody ulepszenie minor fixed
Note: See TracQuery for help on using queries.