Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami Robert Grubba ulepszenie minor

Status: closed (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1 Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych Robert Grubba ulepszenie major fixed

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media somebody ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.